Cikel zavarovalnega posredovanja

Posredništvo pri zavarovanju posamezne stranke je zaključena celota, sestavljena iz zaporednih korakov:

  1. Analiza stanja
  2. Priprave ustreznih zavarovalnih polic in pomoči pri reševanju škod.
  3. Obnova zavarovanj, ki obsega ponovitev vseh prejšnjih korakov.
  4. Skozi celoten cikel zavarovalnega posredovanja poteka spremljanje zavarovanca in nudenje dodatnih storitev, glede na potrebe posameznega zavarovanca.
Cikel zavarovalnega svetovanja

Spremljanje zavarovanca

Prek analize prvotnega stanja zavarovalni posredniki pripravijo predloge za ustrezne zavarovalne podlage, posredujejo pri izboljšanju reševanja škod in nazadnje poskrbijo za obnovo zavarovanja. Ves čas spremljajo zavarovanca in njegove potrebe na področju zavarovanj.