Osebna izkaznica

Ime družbe: Za&Svet zavarovalno posredovanje, d.o.o.
Naslov: Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
El. naslov: info@zasvet.si
Spletne strani: www.zasvet.si
Telefon: 059 087 130
Matična številka: 1806408
Davčna številka: 43374123
Direktorica: Mira Pirc, univ. dipl. oec.
Osnovni kapital: 60.000,00 EUR
Leto ustanovitve: 2003
Številka registracije: Vloga pri okrožnem sodišču v Ljubljani 1/41219/00
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 1491 279 pri banki DH d.d.