PRAVNO OBVESTILO

Z uporabo tega spletnega mesta sprejemate navedene pogoje. Če teh pogojev ne sprejemate, spletnega mesta ne uporabljajte. Svoje spletno mesto smo zgradili tako, da nas lahko obiščete in vam pri tem ni potrebno razkriti svoje identitete ali podati kakršnih koli osebnih podatkov. Vaši osebni podatki (podatki, s katerimi se lahko identificirate), ki nam jih posredujete, bodo uporabljeni samo za podpiranje vaših odnosov s podjetjem Za&Svet d.o.o.

Uporaba spletnega mesta

Podjetje Za&Svet d.o.o. vam dovoljuje ogled in prenašanje materialov s tega spletnega mesta le za zasebno rabo. Spreminjanje, prikazovanje, distribuiranje ali kakršno koli drugačno uporabo materialov v javni ali komercialni namen, na katerem koli spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju je prepovedano. Materiali na tem mestu so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kakršna koli nepooblaščena uporaba katerega koli materiala s tega spletnega mesta lahko pomeni kršenje zakonov o avtorskih pravicah. Če katerega koli od teh pogojev prekršite, nimate več; pravic za uporabo tega spletnega mesta. Ves prenesen ali natisnjen material morate takoj uničiti.

Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru podjetje Za&Svet d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli škodo, ki nastane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletnih strani, povezanih s tem spletnim mestom ne glede na to, ali je bil opozorjen na tako škodo ali ne. Materiali in storitve na tem mestu so lahko zastareli. Podjetje Za&Svet d.o.o. se ne obvezuje, da jih bo posodabljalo.

Varovanje zasebnosti

Podjetje Za&Svet d.o.o. spoštuje in ščiti vašo zasebnost. Naše spletne strani lahko obiščete, ne da bi vam bilo treba zato razkriti svojo identiteto ali podati kakršnih koli osebnih podatkov. Na kontaknti spletni strani lahko podajate zahteve ali prošnje in naročate izdelke ali storitve. Vaši osebni podatki, ki nam jih lahko posredujete, bodo uporabljeni samo za komunikacijo med vami in podjetjem Za&Svet d.o.o.. če ne želite, da bi stopili v stik z vami, ne izpolnite našega spletnega obrazca. Podjetje Za&Svet d.o.o. osebnih podatkov ne bo dajalo v souporabo, prodajalo, posojalo ali dajalo v najem.

Komunikacija z naročniki

Da bi vam omogočili nadaljnjo komunikacijo, vas utegnemo zaprositi za vaše osebne in poklicne podatke. Uporabili jih bomo za boljše razumevanje vaših potreb in za izboljšanje naših storitev. S pomočjo vaših podatkov lahko, z vami komuniciramo, vas seznanjamo o storitvah in ugodnostih.

Povezave do drugih spletnih mest

Na našem spletnem mestu so lahko dodane povezave do drugih nekaterih spletnih mest. S klikom katere koli teh povezav boste zapustili naše spletno mesto. Podjetje Za&Svet d.o.o. ne pregleduje spletnih mest drugih podjetij in organizacij, jih ne nadzira in ni odgovorno za nobeno teh strani. Spletna mesta drugih podjetij obiskujete na lastno odgovornost.

Opomba

Podjetje Za&Svet d.o.o. lahko te pogoje kadar koli spremeni s posodobitvijo tega dokumenta. Vsak, ki se poveže s spletnim mestom podjetja Za&Svet d.o.o. mora upoštevati navodila. Cenimo odnose, ki jih imamo z našimi strankami in se nenehno trudimo izboljšati uporabnost našega spletnega mesta.