Zavarovalni posrednik

Zavarovalno posredniško dejavnost lahko po zakonu opravlja oseba, ki ima pridobljeno državno licenco in je ugleden član družbe. Dober zavarovalni posrednik ima strokovna znanja, izkušnje, je uglajen, vešč poslovnih odnosov, zna poslušati in obvladuje strokovna znanja s področja zavarovalništva.

Dober zavarovalni posrednik ima visoke moralne vrednote, je zavezan k varovanju poslovnih skrivnosti in vedno deluje v interesu zavarovanca.

Njegova naloga je, da med zavarovalnico in zavarovancem posreduje sklenitev kakovostnih in za zavarovanca optimalnih zavarovalnih pogodb, ki bodo omogočile, da škodno dogajanje ne bo ogrozilo poslovanja zavarovanca. Cilj je vzpostaviti nadzor in omejiti tveganja, ki ogrožajo poslovno premoženje in dobiček podjetja.

Storitev zavarovalnega posredništva je za zavarovanca praviloma brezplačna

V skladu z evropsko direktivo in Zakonom o zavarovalništvu je storitev zavarovalnega posredovanja za podjetje kot zavarovanca praviloma brezplačna, razen kadar se zavarovalno posredniška hiša in podjetje v pogodbi ne dogovorita drugače. Evropska direktiva o zavarovalnih posrednikih določa, da med strokovno močnejšo zavarovalnico in zavarovancem nastopa zavarovalni posrednik, ki ščiti interese zavarovanca. Zavarovalno posredniška hiša zavarovancu omogoča, da le-ta doseže optimalne zavarovalne pogoje, pri čemer storitev posredništva plača zavarovalnica.