Pogosta vprašanja

Ali nam bo s pomočjo zavarovalnega posrednika uspelo znižati zavarovalno premijo ?
Odgovor: Zavarovalni posrednik lahko z racionalizacijo in poznavanjem zavarovalnih tveganj in razporeditvijo obstoječih zavarovanj za isto premijo zagotovi boljša jamstva. V določenih primerih zavarovalni posrednik tudi zniža zavarovalno premijo.
Kdo plača storitve zavarovalnega posrednika?
Odgovor: V skladu z 224. členom Zakona o zavarovalništvu zavarovalni posrednik od zavarovanca nima pravice zahtevati plačila provizije ali kakršnega koli drugega plačila, ki ni posebej dogovorjeno s pogodbo. Storitev posredovanja praviloma plača zavarovalnica.
Kako podjetje ugotovi, ali ima kakovostna oziroma optimalna zavarovanja ?
Odgovor: Kakovost zavarovanj zavarovalni posrednik predstavi v analizi po opravljenem pregledu obstoječih zavarovalnih polic, pregledu delovnih procesov, analizi škodnih dogajanj zadnjih treh do petih let ter po pogovoru z zavarovancem. Resnici na ljubo: dokler ne nastopi škodni dogodek, marsikateri zavarovanec meni, da je njegova polica dovolj dobra.
Kaj bodo rekli na zavarovalnici, s katero sedaj dobro sodelujemo? Ali se jim bomo s tem, ko najamemo zavarovalno posredniško hišo, »zamerili«?
Odgovor: Dobra zavarovalnica se ne brani vpogleda v njene zavarovalne police, saj se zaveda, da bo s strokovno opravljenim delom dosežen skupni cilj, tj. zadovoljna stranka s primerno zavarovalno zaščito.
Zakaj je bil oblikovan institut zavarovalnega posredništva?
Cilj zavarovalnic kot gospodarskih družb je ustvarjanje dobička, zaradi česar pogosto prihaja do konflikta interesov med zavarovancem in zavarovalnico. Prav zato je po evropski regulativi oblikovan institut zavarovalnega posredništva, ki varuje interese zavarovanca.