Naše zaobljube

Strokovnjaki zavarovalno posredniške hiše Za&Svet s svojim znanjem suvereno pokrivajo osnovna zavarovalna področja. Njihova usposobljenost zagotavlja, da bo delo opravljeno na najvišji strokovni ravni.

 1. Vedno zastopamo interese zavarovanca.
 2. S celotnim portfeljem nastopamo kot pogajalec, v katerega je vključena tudi stranka, ne glede na višino njene premije.
 3. Z znanjem in visokimi moralnimi načeli ohranjamo in krepimo dobro ime zavarovalno posredniške hiše Za&Svet in njenih strank.
 4. Varujemo poslovne skrivnosti naših strank.
 5. Verodostojno in strokovno ugotavljamo kakovost zavarovančevih zavarovalnih kritij.
 6. Z zagotavljanjem optimalnih zavarovalnih kritij in izboljšanjem reševanja škod znižujemo stroške zavarovanca.
 7. Na strokovnih temeljih pripravljamo neodvisne primerjave zavarovalnih kritij različnih zavarovalnic.
 8. Poskrbimo, da pozavarovanje zagotavlja kakovostno jamstvo (First Class Security).
 9. Ob škodah poskrbimo, da so škodni primeri hitro in ustrezno rešeni.
 10. Na zavarovalniškem trgu nastopamo kot avtonomen dejavnik, saj poznamo področje zavarovalništva tako s strani zavarovanca, kot s strani zavarovalnic.
 11. Strokovno opravljamo oceno restitutivne vrednosti.
 12. Za zavarovalnico pripravimo ustrezen pozavarovalni program.