Poslanstvo, vizija in cilji

Poslanstvo

Poslanstvo Za&Svet je obvladovati, razvijati in skrbeti za napredek zavarovalnega trga v Sloveniji. Razvijali bomo nove produkte, ki bodo v največji možni meri prilagojeni potrebam naših strank. Oblikovali bomo zavarovalna kritja po meri uporabnikov naših storitev in skrbeli za ohranjanje strokovne ravni, da bo kvaliteta vedno dosegala kakovostno raven Evropske unije.

Vizija

Želimo, da bo čez čas zavarovalno posredovanje pri nas ustaljena praksa. Zavzemamo se za to, da podjetja prevzamejo čimbolj dejavno vlogo in da sama narekujejo tempo razvoja, pri čemer bodo pred zavarovalnice in zavarovalno posredniške hiše postavljala zahteve, kakšne produkte za svoja zavarovanja želijo. Zato si prizadevamo širiti znanje o zavarovalnem posredništvu tudi med širšo družbo.

Cilji

Naš cilj je aktivno soustvarjati slovenski trg zavarovalništva imeti izobraževalno vlogo na tem področju. Gospodarskim subjektom želimo prek kakovostnih zavarovalnih kritij zagotavljati varnost in omogočati nemoteno opravljanje njihove osnovne dejavnosti. Postati želimo vodilna zavarovalno posredniška hiša v Sloveniji in spremljati poslovne partnerje tudi izven meja Slovenije, zato svojo dejavnost že opravljamo na srbskem trgu.